завод Газ

Охорона атмосферного повітря

Атмосферне повітря — це дуже важливий природний ресурс, який необхідно оберігати, тому Закон України «Про охорону атмосферного повітря» — це документ, який має захищати, регулювати, контролювати стан атмосферного повітря з метою забезпечення конституційного права громадян на безпечне довкілля.

   Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами — це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам — підприємцям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну

Які об’єкти повинні отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин?

Перша група - об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

термін дії дозволу  - 7 років.

Друга група - об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

термін дії дозволу  - 10 років.

Третя група - об'єкти, які не входять до першої і другої груп.

* термін дії дозволу  - необмежений.

Яка установа видає дозвіл на викиди?

 • Дозвіл для об’єктів першої групи видається Міндовкілля з попереднім погодженням пакету документів в Держпродспоживслужбі України.
   

 • Дозвіл для об’єктів другої або третьої групи видається місцевою або обласною державною адміністрацією з попереднім погодженням пакету документів в Держпродспоживслужбі України.

   Інвентаризація викидів забруднюючих речовин

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  - це систематизація відомостей про розподіл джерел на території підприємства, визначення кількості і складу викидів, виявлення процесів, в ході яких відбувається викид забруднюючих речовин, визначення стаціонарних і нестаціонарних (неорганізованих) джерел викидів в атмосферу, їх кількості та параметрів.

Розробка та погодження Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин 

 1. Збір інформації від замовника про використану сировину, потужність, технологічне обладнання об’єкта та інше.

 2. Ознайомлення з територією, розташуванням, кількістю та типом джерел викидів.

 3. Перевірка необхідності, розміру, порушень встановлення санітарно – захисної зони (СЗЗ).

 4. Проведення вимірювань викидів забруднюючих речовин ( ЗР) від стаціонарних джерел (вимірювання можуть проводити лише ліцензовані лабораторії).

 5. Підготовка до подачі Інвентаризації на реєстрацію, що полягає в оформленні та підписанні замовником титульних аркушів, довідок та доручень.

 6. Подача Інвентаризації до місцевого Управління/Департаменту екології державної адміністрації на реєстрацію. Якщо були виписані зауваження тоді виправлення подаються повторно.

 
 

Виникли
питання?

Охорона атмосферного повітря - складна сфера природоохоронної діяльності Підприємства! Звертайтеся! Допоможемо! Проконсультуємо!

   Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, є невід’ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди.

Розробка Обґрунтовуючих документів

 1. Протокол вимірювання на межі СЗЗ (проводяться для перевірки відповідності викидів нормативним значенням, вимірювання можуть проводити лише ліцензовані лабораторії з повіреним обладнанням).

 2.  На підставі розрахованих об’ємів викидів забруднюючих речовин, в засобах масової інформації публікується «Заява про наміри отримання Дозволу на викиди».

 3.  Для отримання інформації про реагування мешканців на «Заяву про наміри» подається запит до місцевих держадміністрацій, які видають Лист відповідь [Постанови №302 від 13.03.2002 пункт 7].

 4. Довідка про метеорологічні характеристики (видається геофізичними обсерваторіями).

 5. Якщо об’єкт належить до 3 групи необхідна довідка про визначення геодезичних координат географічного центру (центроїду) для об’єкту (погоджується замовником), якщо об’єкт належить до 2 або 1 групи необхідний Технічний звіт по визначенню геодезичних координат (розробляється ліцензованими організаціями).

 6. Якщо об’єкт належить до 2 або 1 групи необхідно отримати Довідку про фонові концентрації ЗР (видається геофізичними обсерваторіями, місцевими управліннями/департаментами екології держадміністрації, Держпродспоживслужбою – ДПСС).

 7. Якщо об’єкт належить до 2 або 1 групи проводиться розрахунок розсіювання на базі програми ЕОЛ.

 8. Розробка XML файлу.

 9. Підготовка пакету для подачі до Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП). Підготовка передбачає перевірку комплектності відповідно до групи об’єкту, оформлення заяв необхідних для подачі.

 10. Готовий пакет документів подається до ЦНАПу оформлюється і направляється на розгляд у ДПСС.

 11. В ДПСС пакет документів розглядається та видається лист про відсутність заперечень на видачу Дозволу (але можливо отримати лист заперечення), після винесення рішення пакет знов надходить до ЦНАП.

 12. ЦНАП не залежно від рішення ДПСС направляє документи на розгляд до Управління/Департаменту екології місцевої держадміністрації. Якщо ДПСС не видає згоду на видачу Дозволу екологія також надає відмову. Управління розглядає документи та виносить рішення про видачу або відмову у видачі Дозволу (останнє передбачає зауваження, які необхідно виправити та повторно надати на отримання Дозволу).

   Розробка паспорта установок очистки газу (ГОУ)

Газоочисна споруда (ГОУ) призначена для відведення та вловлювання забруднюючих та небезпечних речовин з газопилового потоку.

Процес оформлення паспорту ГОУ

 • виїзд спеціаліста-еколога на підприємство, де встановлена газоочисна споруда;

 • проведення повного обстеження ГОУ на місці для виявлення можливих збоїв в роботі чи дефектів, складення схеми ГОУ

 • проведення випробувань та забір зразків газопилового потоку до та після очищення, для аналізу ефективності роботи ГОУ

 • проведення систематизація отриманих даних та результатів випробувань, їх обробка;

 • складання протоколів випробувань та вимірювань;

 • оформлення паспорту газоочисної установки чи споруди.

Важливі зауваження:

 • у випадку проведення змін або модернізації газоочисної споруди, суб’єкт господарюванню має оформити новий паспорт на ГОУ та перереєструвати його у відповідних органах;
   

 • власник ГОУ зобов’язаний здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (ефективність роботи ГОУ):
  2 рази на рік для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки, що підлягають очищенню;
  - 1 раз на рік — для забруднюючих речовин III-IV класів небезпеки, що підлягають очищенню;

   

 • якщо клас небезпеки забруднюючих речовин не визначений, перевірка ефективності роботи ГОУ здійснюється з періодичністю, встановленою для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки.

   Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ.

Інструментально-лабораторний метод контролю (вимірювання) — це метод прямих вимірювань параметрів газопилового потоку, вмісту забруднюючих речовин безпосередньо на джерелах утворення та джерелах викидів (забруднюючих речовин) або у відібраних пробах, заснований на використанні спеціалізованих засобів вимірювальної техніки, у тому числі автоматичних аналізаторів газів, які вимірюють параметри газопилового потоку та (або) вміст забруднюючих речовин.
 

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок.

Ми пропонуємо послуги з:

 • проведення контрольних замірів, визначення фактичних викидів, а також ефективності роботи очисного обладнання;
   

 • вимірювання ряду показників забруднюючих речовин таких як: концентрація, масовий потік, швидкість, потужність викиду, температура, тиск тощо.

 
 
 

Давайте ми зробимо це!

Охорона атмосферного повітря разом с Науковим Центром "ЕКОЛОГІЯ" - уникнення ризиків, надійне та вчасне віконання усіх вимог законодавства!