Человек Проверка данных

ЕКОЛОГІЧНИЙ

СУПРОВІД

ПІДПРИЄМСТВ

консалтинг та аутсорсинг 

   Що таке екологічний консалтинг?

Ряд консультативних послуг, що надаються аудиторами на підприємствах з питань екології - екологічний консалтинг.

   Види екологічного аудиту:

 • Добровільний – здійснюється за ініціативою керівництва об’єкту аудиту або за узгодженням з ним, якщо Замовником аудиту виступає третя зацікавлена сторона (клієнт, фінансова установа, або ін.).

 • Обов’язковий – здійснюється за замовленням зацікавлених державних органів для об’єктів або видів діяльності, що представляють підвищену екологічну небезпеку.

   Коли проводиться?

Обов’язковий екологічний аудит в Україні проводиться у випадках:

 • банкрутства підприемства;

 • приватизації;

 • передачі в концесію об’єктів державної і комунальної власності;

 • передачі або придбання підприємства в державну або комунальну власність;

 • передачі об’єктів державної або комунальної власності в довгострокову оренду;

 • створення спільних підприємств на основі об’єктів державної і комунальної власності;

 • екологічного страхування об’єктів;

 • завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно закону;

    Мета проведення екологічного аудит:

 • визначити чи відповідає діяльність підприємства діючим нормам закону;

 • перевірити об’єктивність висновків екологічної інспекції (щодо платежів і штрафних санкцій);

 • знизити витрати підприємства;

 • виявити додаткові сировинні та ресурсні резерви на підприємстві;

 • мінімізувати ризик забруднення навколишнього природного середовища;

 • підвищити інвестиційну привабливість, конкурентоздатність суб’єкта господарювання, його вихід на міжнародні стандарти;

 • розробити екологічну стратегію підприємства.

Давайте ми зробимо це!

Наші спеціалісти гарантують професійну екологічну оцінку Вашого бізнесу і якість оформлення результатів екологічного аудиту.