Горный пейзаж

ПІСЛЯПРОЕКТНИЙ МОНІТОРИНГ (ППМ)

ППМ широко застосовується у міжнародній практиці й точніше описує діяльність, направлену на виконання двох основних завдань – визначення відповідності оцінюваних рішень затвердженому плану та коригування заходів із запобігання і зменшення впливів.

   ППМ - це:

цілісна система заходів, що покликана інформувати про зміну параметрів, що несуть в собі зміни в навколишнє середовище і по мірі можливостей передбачати та контролювати їх.

   Коли здійсюється ППМ?

 1. Якщо це передбачено висновком з ОВД. 

 2. Якщо така програма моніторингу включена до Звіту з ОВД.

   На що впливає ППМ?

На успішність реалізації планованої діяльності, оскільки дозволяє:

 • моніторити виконання екологічних умов висновку з ОВД та ефективність заходів із пом'якшення впливу;

 • відслідковування впливу для належного управління.

    УВАГА!   Ризики нездійснення ППМ!

 1. Скасування рішення про провадження планованої діяльності. Наприклад дозволу на будівництво, або дозволу на спеціальне використання надр тощо.

 2. Здійснення повторної процедури ОВД.

 3. Тимчасова заборона (зупинення) та припинення діяльності підприємств.

    Ми пропонуємо:

 1. Розробити індивідуальну програму та план післяпроектного моніторингу з урахуванням особливостей планованої діяльності чи об’єкту;

 2. Розробити графік ППМ та узгодити його з уповноваженим територіальним/центральним органом (Мінприроди, Департамент/Управління екології та природних ресурсів ОДА);

 3. Безпосередньо здійснити післяпроектний моніторинг (із застосуванням високоточних технологій);

 4. Підготовити звіт за результатами ППМ та подати його до уповноваженого територіального/центрального органу;

 5. Розробити заходи і дії із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля у випадку виявлення розбіжностей із здійсненою процедурою ОВД.

Давайте ми зробимо це!

Допоможемо у врегулюванні проблемних питань в ході виконання ППМ. Зекономимо Ваші час та гроші при отриманні якісного результату.