Сельский пейзаж

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА (СЕО)

СЕО - процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, в тому числі здоров’я населення, виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та відшкодування можливих негативних наслідків.

   Мета СЕО?

Сприяння врахуванню екологічних міркувань у процесі підготовки та прийняття планів і програм з метою забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння збалансованому (сталому) розвитку:

 • знижує ймовірність виникнення конфліктів в процесі прийняття рішень з конкретних проектів;

 • приймається з урахуванням думки громадськості;

 • сприяє розширенню міжнародного співробітництва та інше.

   Об’єкти СЕО - проекти документів державного планування у сфері:

 • сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування (крім плану зонування території) і землеустрою (схем) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено проведення процедури ОВД, а також;

 • які вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

   Забезпечемо виконання усіх етапів СЕО!

 1. Визначення обсягу СЕО.

 2. Розробка звіту про СЕО.

 3. Проведення громадських слухань, а в разі транскордонного впливу - транскордонних консультацій.

 4. Опублікування звіту про СЕО та результатів громадських слухань.

 5. Надання інформації про затвердження програми державного планування, предмета СЕО.

 6. Подальший моніторинг наслідків реалізації державної програми планування.

 7. Розміщення на сайті замовника інформації, документів та звіту про СЕО.

    Плануєте довгостроковий розвиток вашої територіальної Громади?

Вам потрібна обов'язкова оцінка ймовірних екологічних і соціально-економічних наслідків реалізаці різноманітних планів та програм!

 УВАГА!  СЕО обов'язкова до виконання з 01.01.2020

(відповідно до Закону України "Про СЕО")

Давайте ми зробимо це!

Допоможемо підготувати та забезпечимо виконання усіх етапів СЕО. Зекономимо Ваші час та гроші при отриманні якісного результату.