Химический завод

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ: система моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ)

 З 1 січня 2021 впроваджується нова система регулювання викидів парникових газів (система МЗВ)​​​​ -  згідно Закону України Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

   Промислові підприємства, які підпадають під дію системи МЗВ, повинні зробити наступні дії:

 1. Визначити установки які здійснюють викиди парникових газів та зареєструвати їх у Єдиному реєстрі.
   

 2. До початку звітного періоду розробити План моніторингу та затвердити його в уповноваженому органі.
   

 3. Протягом звітного періоду збирати та обробляти дані щодо викидів парникових газів.
   

 4. Після закінчення звітного періоду на основі даних моніторингу розробити Звіт оператора про викиди парникових газів.
   

 5. Провести Верифікацію Звіту оператора акредитованою юридичною особою. За результатами Верифікації надається Верифікаційний Звіт.
   

 6. До 31 березня року, наступного за звітним, подати до уповноваженого органу Звіт оператора, визнаний за результатами верифікації задовільним, разом з Верифікаційним звітом та заявою.


Види діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження які підлягають МЗВ знайдете за посиланням.

   Основні терміни МЗВ:

верифікатор - юридична особа, акредитована відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", яка проводить верифікацію;

верифікаційний звіт - звіт, що видається верифікатором оператору за результатами верифікації та містить один із таких висновків верифікатора: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним;

верифікація - діяльність верифікатора, що полягає у перевірці звіту оператора, підготовці та видачі верифікатором за результатами такої перевірки верифікаційного звіту відповідно до цього Закону;

оператор - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка здійснює технічну експлуатацію установки, що перебуває в її власності або користуванні;

звіт оператора - звіт про викиди парникових газів, складений оператором за результатами моніторингу за звітний період;

викиди парникових газів - надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці;

парникові гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання;

план моніторингу - документ, який визначає комплекс заходів з моніторингу, розробляється оператором на підставі типових форм стандартного або спрощеного плану моніторингу і подається оператором до уповноваженого органу для затвердження.

Біль детальніше за посиланням.

 УВАГА!  Важливо!

МЗВ парникових газів - новий та дуже складний процесс!

Крім того, єдина система моніторингу, верифікації та звітності є  важливою частиною шляху впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, та найважливіше – повинна сприяти скороченню антропогенних викидів парникових газів, що є безперечно найважливішим у боротьбі зі змінами клімату.

   Надамо комплексний супровід з питань
системи МЗВ викидів парникових газів:

 • визначення переліку та реєстрація установок, які здійснюють викиди парникових газів;
   

 • розробка, затвердження Плану та проведення моніторингу викидів парникових газів;
   

 • розробка та подання на верифікацію Звітів моніторингу викидів парникових газів.

Давайте ми зробимо це!

Поспішайте у строк замовити послуги з нової та обов’язкової процедури МЗВ парникових газів у Науковому Центрі «ЕКОЛОГІЯ».