Аэрофотоснимок фермы

САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА (СЗЗ)

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів.

   Проект СЗЗ - це:

Затверджений проект організації санітарно-захисної зони (СЗЗ) - є правовою основою для встановлення (зміни, скасування) меж СЗЗ як ліній містобудівного регулювання території. Проекти організації СЗЗ розробляються для всіх підприємств, що є джерелами впливу на середовище перебування й здоров’я людини, у першу чергу для тих, у межах нормативних санітарно-захисних зон яких розташована:

  • житлова забудова;

  • дитячі дошкільні, середні й вищі навчальні заклади;

  • спортивні спорудження;

  • зони відпочинку й інші об’єкти;

при розміщенні яких повинне забезпечуватися дотримання вимог до якості навколишнього середовища.

   Забезпечемо розробку Проекту СЗЗ:

  1. Розробка проекту санітарно-захисної зони (СЗЗ).

  2. Проходження експертизи проекту СЗЗ в спеціалізованій організації.

  3. Отримання Протоколу державної санітарно-епідеміологічної експертизи Комісії з питань встановлення та змін розмірів СЗЗ.

  4. Отримання Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Давайте ми зробимо це!

Допоможемо  знайти оптимальне рішення для Підприємства та Довкілля!