Человек Проверка данных

ЕКОЛОГІЧНИЙ

АУДИТ

ПІДПРИЄМСТВ

Законом України «Про екологічний аудит» визначаються основні правові та організаційні засади проведення екологічного аудиту, який покликаний підвищити екологічну обґрунтованість та ефективність підприємств незалежно від форми власності і виду діяльності.

   Що таке екологічний аудит?

Екологічний аудит – це незалежна оцінка дотримання підприємством або організацією нормативно – правових вимог в області охорони навколишнього середовища при господарчій діяльності, оцінка екологічної безпеки використовуваної сировини, обладнання, технологій, визначення потенційних збитків для навколишнього середовища, ефективності існуючої системи екологічного менеджменту, визначення екологічних проблем та ризиків, виділення проблемних зон та розробка заходів по їх вирішенню, підготовка рекомендацій в області екологічної діяльності.

   Види екологічного аудиту:

 • Добровільний – здійснюється за ініціативою керівництва об’єкту аудиту або за узгодженням з ним, якщо Замовником аудиту виступає третя зацікавлена сторона (клієнт, фінансова установа, або ін.).

 • Обов’язковий – здійснюється за замовленням зацікавлених державних органів для об’єктів або видів діяльності, що представляють підвищену екологічну небезпеку.

   Коли проводиться?

Обов’язковий екологічний аудит в Україні проводиться у випадках:

 • банкрутства підприемства;

 • приватизації;

 • передачі в концесію об’єктів державної і комунальної власності;

 • передачі або придбання підприємства в державну або комунальну власність;

 • передачі об’єктів державної або комунальної власності в довгострокову оренду;

 • створення спільних підприємств на основі об’єктів державної і комунальної власності;

 • екологічного страхування об’єктів;

 • завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно закону;

    Мета проведення екологічного аудиту:

 • визначити чи відповідає діяльність підприємства діючим нормам закону;

 • перевірити об’єктивність висновків екологічної інспекції (щодо платежів і штрафних санкцій);

 • знизити витрати підприємства;

 • виявити додаткові сировинні та ресурсні резерви на підприємстві;

 • мінімізувати ризик забруднення навколишнього природного середовища;

 • підвищити інвестиційну привабливість, конкурентоздатність суб’єкта господарювання, його вихід на міжнародні стандарти;

 • розробити екологічну стратегію підприємства.

Давайте ми зробимо це!

Наші спеціалісти гарантують професійну екологічну оцінку Вашого бізнесу і якість оформлення результатів екологічного аудиту.