облака

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ОВД)

Згідно Закону України про Оцінку Впливу на Довкілля, який вступив в дію 18.12.2017, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності.

   ОВД - для чого?

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

   Процедура ОВД передбачає:

  1. підготовку суб’єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на довкілля;

  2. проведення громадського обговорення;

  3. аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з ОВД, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

  4. надання уповноваженим органом мотивованого Висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;

  5. врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

   Критерії визначення планованої діяльності

Необхідність проходження процедури ОВД визначається відповідно до Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та Критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля. Якщо планована діяльність відповідає зазначеним Критеріям, процедуру Оцінки Впливу на Довкілля проходити непотрібно.

   Процедура ОВД обов’язкова для:

1.  нафтопереробні та газопереробні заводи;

2.  теплові електростанції;

3.  чорна та кольорова металургія;

4.  хімічне виробництво;

5.  будівництво аеропортів, автомагістралей, автомобільних доріг;

6.  діяльність у сфері поводження з відходами;

7.  видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі;

8.  виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону;

9.  кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом;

10. потужності для інтенсивного вирощування птиці та свиней;

11.  сільське господарство, лісівництво та водне господарство:

12. зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення та зміна цільового призначення особливо цінних земель;

13. видобувна промисловість:

14. енергетична промисловість:

15. харчова промисловість:

16. підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості;

17. інфраструктурні проекти:

18. туризм та рекреація;

19. господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Давайте ми зробимо це!

НЦ «ЕКОЛОГІЯ» може розробити для вас лише проект Звіту з ОВД,
але краще замовити повний супровід процедурі ОВД "під ключ"